Her på siden finder du information omkring hvordan Høgh & Sønberg behandler jeres personlige oplysninger.

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Høgh og Sønberg A/S
Grønnegade 77 B 8000 Aarhus C
m: info@hoson.dk
w: høsø.dk
CVR: 27626181

2. Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til nedenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
eller tryk op knappen under:
Slet sammentykke af cookies

2.3 Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger, geografi og interesser på vores brugere, for at tilpasse indhold herefter. Cookies anvendes desuden til teknisk funktionalitet, herunder visning af YouTube-videoer, Google Maps og Instagram billeder.

2.5 Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til, at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.6 Youtube
Websitet bruger cookies fra YouTube til, at muliggøre geografisk tracking af mobile enheder og til at føre statistik over den besøgendes brug af YouTube videoer på tværs af websites.

3. Brug af personoplysninger
Vi tager din databeskyttelse seriøst. Vi behandler persondata og har derfor implementeret denne privatlivspolitik, der informerer dig om hvordan vi behandler din data.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til, at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet.

3.1 Behandling af persondata
Vi anvender data om dig for at forbedre vores service og sikre kvaliteten af vores produkter og services såvel som vores kontakt med dig.

Dataene vi anvender består af:

  • • Kontaktinformation – Hvis du kontakter os angående en forespørgsel, vil vi gemme dit telefonnummer, navn og e-mail

Vi indsamler og gemmer dine persondata for specifikke formål og andre legale forretningsformål. Dette sker når vi er nødt til at:

  • • Tilfredsstille din anmodning for produkter og services
  • • Besvarelse af anmodninger fra dig
  • • Opfyldelse af evt. lovkrav

3.2 Formål med databehandling
Vi indsamler og gemmer dine persondata for specifikke formål og andre legale

forretningsformål. Vi benytter ikke dine persondata til andet end formålet. Dette sker, når vi er nødt til at:

  • • Imødekomme din anmodning for produkter og services
  • • Besvare anmodninger fra dig
  • • Opfylde evt. lovkrav

Vi behandler kun persondata der er relevant og tilstrækkelig i relation til formålet defineret ovenover. Formålet er essentielt til at udlede hvilke af dine persondata der er relevant for os. Det samme gælder for graden af persondata vi bruger. Vi bruger ikke mere persondata end det specifikke formål behøver.

Vi indsamler, behandler og lagrer kun persondata der er nødvendig i relation til at opfylde det formål vi har opstillet. Udover det kan der være lovgivningsmæssige krav, der bestemmer hvilke typer af persondata det er nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretnings funktioner. Typen og anvendelsesområdet for den persondata vi behandler, kan også være nødvendig for at opfylde en kontrakt eller andre lovkrav.

3.3 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig, skal du rette henvendelse på ovenstående kontaktinfo. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.4 Vi kontrollerer og opdaterer din personlige information
Vi kontrollerer at den persondata vi behandler om dig ikke er falsk eller misvisende. Vi sikrer også at din persondata bliver opdateret løbende.

Fordi dele af vores service afhænger af at din data er korrekt og opdateret, beder vi dig om at bruge ovenstående kontaktinformation og informere os om relevante ændringer i din data.

3.5 Vi sletter din persondata når den ikke længere er nødvendig
Vi sletter din persondata når det ikke længere er nødvendigt i relation til formålet med hvilken vi indsamlede, behandlede og opbevarede persondata.

Dvs. vi sletter din kontaktinformation når vi har færdigbehandlet en forespørgsel fra dig.

3.6 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at

afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

3.7 Dine rettigheder

3.7.1 Du har ret til at tilgå din persondata
Du har retten til på et hvilket som helst tidspunkt, at få information omkring hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi bruger dem til. Du kan også få information om hvor længe vi beholder din persondata og om hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videresender data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi også informere dig om de data vi behandler om dig. Adgangen kan være begrænset pga. andre folks privatlivs beskyttelse, evt. handelshemmeligheder og materielle rettigheder.Du kan håndhæve dine rettigheder ved at skrive til info@hoson.dk.

3.7.2 Du har ret til at få forkerte persondata rettet eller slettet
Hvis du mener den persondata vi behandler om dig er forkert, så har du rettigheden til at få den rettet. Du skal kontakte os og informere os om hvor unøjagtighederne er og hvordan vi retter dem. I vise tilfælde vil vi have en forpligtigelse til at slette dine persondata. Dette gælder hvis du trækker dit samtykke tilbage eller hvis du ikke længere mener, at formålet med databehandlingen står mål med formålet vi indsamlede den for, så kan du anmode om at få den slettet.

Du kan også kontakte os hvis du mener, at din persondata bliver behandlet i modsætning til lovgivningen eller andre juridiske forpligtelser.

3.7.3 Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Høgh og Sønberg med ovenstående kontaktoplysninger. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klager indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.