Project Description

PROJEKTBESKRIVELSE

BONY – Botilbud Nygårdsvej

TYPE: Ombygning til 20 boliger i hovedentreprise
ADRESSE: Nygårdsvej 1a, Aarhus
PROJEKT SUM: 19 mio
UDFØRESELSÅR: 2021-2022
BYGHERRE: MSB – Aarhus Kommune
ARKITEKT:
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S
INGENIØR:
NS rådgivende ingeniører A/S

Høgh & Sønberg udfører renovering af 20 boliger og fællesbygning på Botilbuddet Nygårdsvej 1a i Højbjerg.
Projektet omfatter ombygning til et nyt socialpsykiatrisk botilbud. Nygårdsvej 1A be-står af i alt 4 en-etages bygninger omkring et indre gårdrum og med fine grønne arealer omkring.
Men en gennemgribende ombygning af specielt de tre bygninger med boliger skal sikre de optimale bygningsmæssige rammer for borgere med socialpsykiatriske problematikker.
Efter ombygningen vil botilbuddet indeholde 20 boliger i varierende størrelse, for-delt på 17 stk. 2-rums boliger samt 3 stk. 1-rums akutboliger. Boligenhederne er en tung ombygning med nye installationer, lofter, gulve, vægge, køkkener, badeværelser mv.
Administrationsbygningen får blant andet et nyt produktionskøkken.