Gratistag

3 trin til et nyt tag

Er i en ejerforening som har brug for et nyt tag, så har vi løsningen

– og den er helt gratis!

Hvordan vores gratistag koncept virker

Konceptet går i al sin enkelthed ud på at vi leverer et komplet nyt tag, inkl. undertag, tagvinduer, tagrender, tagnedløb, zinkarbejde, etc. Vi sørger selvfølgelig også for bortskaffelse af byggeaffald, stillads, materiale, forsikringer og omkostninger til oplagringsplads.

Kompetence og erfaring essentielt ved al byggeri. Vores håndværkere er specialister i tagarbejde og vi har flere håndværkerteams, der udelukkende beskæftiger sig med opbygningen af tagboliger, og de efteruddannes løbende.

Når i sælger jeres loft til en fast pris, så har i som ejerforening ikke noget ansvar for ombygningen og entreprisen ligger 100 % hos entreprenøren.

Det er derudover vigtigt, at være fuldt forsikret helt fra opstarten af byggeriet, og ikke mindst i perioden efter byggeriet er afsluttet. Dette gælder både for jer som ejerforening og os som entreprenør. Jeres bygningsforsikring skal f.eks. udvides med storm og brand når jeres tag skal udskiftes.

Hos Høgh & Sønberg stiller vi altid fuld entreprisegaranti for vores GRATISTAG projekter i hele byggeperioden og helt indtil 1 år efter byggeriet er afsluttet. Samtidig tegner vi en all-risk forsikring på ejendommen, som sikrer at både jer som ejerforening og os selv er bedst muligt forsikret.

Alt dette gør, at i som ejerforening står 100 % uden risiko i gennemførslen af projektet.

Vores GRATISTAG tagprojekter følger et simpelt princip: I sælger jeres loft til en fast pris. Det gør nemlig, at i som ejerforening ikke har noget ansvar for opbygningen og at entreprisen ligger 100 % hos entreprenøren.

Vi har herunder opstillet et eksempel på en køreplan for et GRATISTAG tagprojekt, for derved at give jer et indtryk af omfanget og hvor meget energi i skal lægge i et sådant projekt.

Den indledende proces

Ejerforeningen står for følgende:

 • Beslutning om salg af loftet
 • Salget vedtages på ekstraordinær generalforsamling
 • Alle ejerforeningens kreditorer relakseres (afstår pant i loftsarealet)

Høgh & Sønberg står for følgende:

 • Salgsaftale forhandles og udarbejdes
 • Udarbejdelse og projekt og omfangsbeskrivelse
 • Projektmateriale udarbejdes og sendes til godkendelse
 • Der tegnes all-risk forsikring

Byggeprocessen

Ejerforeningen står for følgende:

 • Gennemgang og mangelafhjælpning

Høgh & Sønberg står for følgende:

 • Udarbejdelse af endelig tidsplan
 • Eventuel etablering af nye pulterrum i kælder
 • Byggestart på projektet med nedrivning og genopbygning af taget
 • Løbende kontakt til offentlige instanser under hele byggeprocessen
 • Opmåling af de nye taglejligheder & ændring af ejendommens fordelingstal
 • Gennemgang og mangelafhjælpning
 • Slutaflevering af ejendommen til ejerforeningen og taglejlighederne til de nye ejere

Vi deltager meget gerne i et indledende møde i ejerforeningen, hvor vi kan uddybe hvordan et GRATISTAG forløb er, hvordan lovgivningen på området er og hvilke krav der stilles fra de offentlige instanser. Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål, således alle vi kan belyse alle uklarheder.

På et sådant indledende møde afslutter vi gerne med en opsummering af hvilke beslutninger i skal træffe, for at vi kan komme i gang med at give jer et nyt tag.

Udvalgte projekter

Ejerforeningens skjulte egenkapital

Hos Høgh & Sønberg får i en samarbejdspartner der ikke blot leverer nogle tagsten, men en komplet tagløsning – som vel og mærke er helt gratis.

Det kan være en dyr affære at få skiftet ejendommens tag, hvilket gør at mange ejerforeninger nedprioriterer og udsætter at få det gjort. Først når taget er så dårligt at de underliggende elementer begynder at tage skade går de i gang.

Der ligger store værdier i ejendommens loftsarealer, hvilket er noget de færreste tænker over. Men faktisk kan det vi kalder for ejendommens skjulte egenkapital finansiere et helt nyt tag – gratis.

Vi fandt på konceptet GRATISTAG for at gøre det lettere og endda helt gratis at få et nyt tag. Rent praktisk fungerer det således at i sælger loftsrummet til os, herefter konverterer vi jeres pulterrum, eller hvad der nu måtte befinde sig oppe under tagstenene, til beboelse.

Som ejerforening opnår i række fordele ved, at konvertere jeres uudnyttede loftsrum til taglejligheder:
– I får et komplet nyt tag – Dette forbedre jeres samlede energiramme og gør i sparre penge.
– I får et mindre fordelingstal, hvilket giver jer reducerede fællesudgifter for den enkelte ejerlejlighed
– I får en værdistigning af hver enkelt ejerlejlighed, pga. ejendomens forbedrede stand
– I får en besparelse i varmeregnskabet, da det nye tag har en bedre isoleringsevne

Det er selvfølgelig også muligt at istandsætte sit loftsrum selv, men det er vores erfaring at da det skal beskattes ved et frasalg, så er fortjensten minimal – derudover så udsætter man sig selv for en stor risiko og kan ende med, at det bliver en direkte dårlig forretning.

Kontakt os